Rregullorja

Nëse ju prisni një përgjigje nga ana jonë ju lutem përdorni E-mail të saktë.

Ju lutem lexoni me kujdes këto regulla.
  • Nuk lejohen sharje apo ofendime.
  • Nuk lejohen perseritje.
  • Nuk lejohen bisedimet per politik.
  • Nuk lejohet gjuha te huaja ne publik.
  • Nuk lejohen bisedime per fe.
  • Nuk lejohen shperndarje te fotove ne publik
  • Nuk lejohen linke te pornografis.
  • Nese ju duhet ndihme keni vrejte dergoni mail ne webmaster@chatoshqip.ch
Error